Politiet roar om væpninga 17. mai: – Inga endring i trusselbiletet

foto