Sikring av dei mest rasfarlege vegane vil koste 14 milliardar kroner