Fortvilte ukrainske flyktningar: Borna er redde for å gå på skulen