"Denne opplevinga var stor, og sterkt medverkande til at eg konverterte"

foto