Mange samla seg - ordføraren måtte gripe inn

foto