– Vi har eingongsbestikk og eingongsårar til åresalet

foto