Tilsette nøgde med løysinga, men kritiserer leiinga