Kommuneoverlegane på Søre Sunnmøre vil følgje nasjonal forskrift

foto