– 22. juli har også teke fram det beste i oss

foto
Bjarne Rekkedal heldt 17. mai-talen på Sæbø. Foto: Rune Sæbønes