Avviser klage frå firma som ville bygge Voldabadet

foto
Vinnarutkastet frå Christie & Opsahl. - Løysinga for uteområdet er i strid med reguleringsplanen, meiner konkurrenten Hent. Men det meiner ikkje Volda kommune. Foto: Christie & Opsahl AS.