Avviser klage frå firma som ville bygge Voldabadet

foto