Fryktar færre dommarar og tilsette ved rettstadar utan leiing

foto