foto
Skodde: På dagar der fjella rundt Hjørundfjorden ikkje er så synlege, viser paraplyane til Inger Lise Strand korleis utsikta kan vere på ein finvêrsdag. Foto: Joachim Åsebø

– Eg håpar at dette skal bli ein fulltidsjobb