Seier nei til meir sentralisering

foto
Gunnar Knutsen og Kyrre Grimstad i Ørsta Venstre. Foto: Janne-Marit M. Falch