– Vi kan rett og slett ikkje finne oss i at tilbodet på Fiamarka blir rasert

foto