Møre-Nytt fortalde i månadsskiftet mai/juni at mai vart ein rekordmånad for Hovden. For første gong bikka passasjertalet 10.000 på ein månad.

18.1 prosent

No er tala frå Avinor klare, og dei viser at Hovden i mai hadde ein trafikk på 10.452 passasjerar. Det er ein vekst på 18,1 prosent samanlikna med same månad i fjor. Av kortbaneflyplassane var det berre Florø som hadde fleire passasjerar til og frå, med 12.558.

Så langt i år har det vore 43.066 passasjerar til og frå flyplassen, og det er ein vekst på 4,8 prosent samanlikna med dei fem fyrste månadene i fjor. Då må ein hugse at dei tre første månadene av 2012 var heller labre for flyplassen med stagnasjon og nedgang. Fem kortbaneflyplassar har hatt meir trafikk enn Hovden dei fem fyrste månadene.

Vigra

Den største flyplassen i fylket, Ålesund Lufthamn, Vigra, held også fram med veksten. Så langt i år har flyplassen hatt ein totaltrafikk inkludert utlandet på 413.246 passasjerar, og det er ein vekst på 17,9 prosent.