Dette her vert det mykje meir av dei komande dagane