Innovasjon Noreg vil sjå etter gode prosjekt i regionane som vil gi grøn verdiskaping og vekst. Det kan mellom anna dreie seg om bruk av digital teknologi i sirkulære verdikjeder, rein produksjon og grøne energikjelder i industrien eller gjenbruk av reststoff, avfall eller energi, skriv Innovasjon Noreg i ei pressemelding.

– Rundt om i Noreg har vi verdsleiande industrimiljø, teknologi og kompetanse og rike fornybare ressursar. Med desse midlane vil vi bidra til fleire arbeidsplassar og auka regional verdiskaping, samtidig som vi legg til rette for sirkulære løysingar og grøn omstilling, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Dette er ei treårig, avgrensa satsing som skal styrkje samarbeid på tvers av etablerte klyngjer i Norwegian Innovation Clusters og mindre næringsmiljø i regionane. Utlysinga vil opne for hub-node-prosjekt og utviklingsprosjekt som koplar og kryssar etablerte sektorar.

Planen er å komme med ei utlysing for desse midlane rundt 1. april med søknadsfrist i starten av juni.

(©NPK)