Skal ha trua politiet og sagt: «skal skyte han som eit dyr»