Krevjande budsjett: Tek eit ekstra kommunestyremøte