– Det største som har skjedd i selskapet si historie