Næringslivstoppar ut mot regjeringa – krev meir straum raskt

foto