Politiet skriv på Twitter: "Ørsta:Klage på høg musikk frå privat bustad/leilegheit. Pålagt å dempe seg, lova å etterkome pålegget frå politiet."

Elles ser det ut til å ha vore ei roleg helg i Ørsta-Volda.