Har du 5,9 millionar kan du få kjøpe denne eigedomen