Seks tilfelle av mutert korona påvist i Vestland fylke onsdag