Vaksine til alle som har opphalde seg i Volda lenge