«Ja til varme hender – nei til tomme parkeringsplassar»

foto