Uavklart smittesituasjon, valde å utsette kommunalt møte

foto