Då kyrkjespiret var veg-visar mot ei trygg hamn

foto
Kyrkjer: Edøy gamle kyrkje i Smøla kommune er frå 1190. Øya var frå gammalt sete for høvdingane på ytre Nordmøre. Her kunne dei lett halde auge med skipsleia til Nidaros. For sjøfarande langs Trondheimsleia har steinkyrkja vore eit trygt seglingsmerke gjennom uminnelege tider. Foto: Foto frå boka: Trond J. Hansen