Fargeval skapte debatt – dobbeltrøyst vart avgjerande

foto