Selskapet er nøgd med resultatet, men børskursen er låg