Vil vite kor mykje areal landbruksnæringa har bygt ned sjølve