– Brannane har vore meir omfattande og alvorlege enn tidlegare