Bygger ut for ein halv milliard og søker Volda kommune om å kjøpe resten av næringsarealet