Regjeringa vil auke talet på vernepliktige med 50 prosent