Må prioritere ned pasientar som ikkje utgjer ein fare for samfunnet