Vil godkjenne samarbeidsavtalen med Sunnmøre friluftsråd