Menn styrte av kjensler når dei skal spare straum

foto