Så mykje får dei private barnehagane i offentleg tilskot i 2022

foto
Krokedalen barnehage. Foto: Arkiv