Mykje heimetid for folk under pandemien gav utslag for dei som hentar matrestane dine

foto