Ekspertutval: Risikoutsette og helsepersonell bør få koronavaksine først