– Det finst ikkje mange nok byråkratar i Molde å ofre for å redde økonomien