Sunnmøre fotballkrets offentleggjorde måndag forslag til terminlister for 4. divisjon og 5. divisjon herrar for 2018. Det ligg an til ei rekkje lokaloppgjer i lokalfotballen.

I fjerde divisjon spelar både Ørsta og Volda. Ørsta opnar sesongen fredag den 13. april. Motstandar på heimebane, truleg Aurstad Arena, vert Hareid. Volda på si side skal møte Hareid på Volda stadion.

Datoen for fyrste møte mellom dei to laga er sett til fredag 18. mai. Kampen skal spelast i Ørsta.

Siste kamp før ferien er 29. juni, og fyrste kamp etter fotballferien er sett til 16. og 17. august. Returoppgjeret mellom Volda og Ørsta vert den 14. september.

I femte divisjon spelar Hovdebygda, Sæbø og Volda 2. Det er lagt opp til seriestart den 12. april.

På sjølvaste 16. mai, på fotballen sin festdag, er det lagt opp til møte mellom Sæbø og Hovdebygda på Sæbø stadion.

Alle klubbar i fjerde og femte divisjon har høve til å kome med innspel til forslaget til terminliste, og klubbane vert kalla inn til terminlistemøte i slutten av januar.

Rune Sæbønes