– Mange har strekt seg langt for å finne ei løysing. Vi i politiet klarer oss ikkje åleine i ei slik sak