I nybygget til Ørsta vidaregåande skule, vil det også verte plass til den fylkeskommunale distriktstannklinikken. Det går fram av økonomiplanvedtaket som fylkestinget gjorde tysdag.

– For Ørsta er dette viktig, for det handlar også om mange arbeidsplassar, seier ordførar Stein Aam.

Den nye distriktstannklinikken vil etter alt å døme hyse leiinga for tannhelsetenesta på Søre Sunnmøre.