– Kople ut frå alt og berre vere ute i naturen, det er gull verdt