Ørsta Røde Kors har investert nesten seks millionar i tidlegare møbelfabrikk

foto