– Hus og tomter som ikkje er i bruk bør bli gjort tilgjengelig for nye tilflyttarar

foto