Partileder Sylvi Listhaug (Frp) skal i den ordinære spørretimen onsdag igjen stille helseminister Ingvild Kjerkol spørsmål om Helseplattformen.

Listhaug tar utgangspunkt i nylig framlagt rapport fra Oslo Economics, som konkluderer med at vedtak om innføring på sjukehusa i Møre og Romsdal ble gjort på tynt grunnlag. Rapporten var bestilt av Møre og Romsdal legeforening.

- Det er svært alvorlig når man på sviktende grunnlag overkjører Helse Møre og Romsdal, som har dokumentert at en innføring i tråd med planen vil utgjøre en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten. Helseministeren påtar seg et stort ansvar om hun ikke griper inn, sier Listhaug i en pressemelding

Hun stiller dette spørsmålet til Kjerkol:

«I Helse Midt-Norges beslutning om å overkjøre Helse Møre og Romsdal, som av hensyn til pasientsikkerheten ønsket å utsette innføring av Helseplattformen, vektlegges økonomi svært tungt. Helse Midt-Norge hevder en utsettelse vil gi en merkostnad på 600 millioner kroner. Det dokumenteres kun med en setning der man omtaler en estimert «burn rate» på 30 millioner kroner per måned. Mener statsråden de økonomiske vurderingene som er gjort av Helse Midt-Norge, holder mål som beslutningsgrunnlag i en sak som har et svært høyt risikonivå for liv og helse?»