Gir dispensasjon til å ta jordbruksareal – for at denne skal få stå