– Vi må ikkje gløyme Abraham og dei andre jødane

foto